Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Указания за предприети действия за минимизиране на риска за водите при загробване на умъртвени животни