Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

 

С П И С Ъ К

 

 

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Главен експерт в дирекция „Контрол“, гр. Бургас

в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

Име, презиме, фамилия

  1. Дора Христова Загорова
  2. Георги Атанасов Павлов
  3. Томи Николаев Томов
  4. Елена Гочева Димитрова
  5. Марина Ангелова Димитрова
 
 
 
 

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест и интервю на 09.05.2018 г. /Сряда/ от 11.00 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: ул. „Ал. Дякович“ 33

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Иринка Димитрова

 

Дата: 30.04.2018 г.