Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Шумен ще е домакин на обучително-информационна среща за изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения