Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР и РИОСВ-Бургас проверяват сигнал за мъртва риба във водоема край Поморие