РИОСВ - Бургас и БДЧР провериха сигнал за замърсяване и наличие на миризми в р. Хаджийска