Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Басейнова дирекция провери устието на река Караагач