Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Басейновият съвет проведе 32-рото си заседание

На 1 ноември /четвъртък/ Басейнова дирекция „Черноморски район“ проведе редовно заседание на Басейновия съвет. Заседанието се проведе в хотел „Голден Тюлип“, гр. Варна.

На заседанието бяха обсъдени доклади по наблюдение, контрол и екологична оценка при прилагане на ПУРБ, ПУРН и Морска стратегия на Република България 2016-2021 г. На вниманието на присъстващите членове бяха представени дейности по предаване на минералните сондажи за ползване и стопанисване на общините в обхвата на БДЧР.  Разисквана бе и темата за номинации и подбор на членове за новия четвърти мандат на Басейновия съвет, който обхваща следващите пет години.

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, подпомагаща процесите на управление на водите в Басейнова дирекция. В състава на Басейновия съвет са включени представители на областни и общински администрации, регионални структури на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, ВиК - дружества, Българска академия на науките, висши учебни заведения, неправителствени организации и фирми водоползватели.