Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Експерти на БДЧР и РИОСВ-Шумен извършиха проверка в района на езерото “Борово око“, гр.Търговище по сигнал за замърсяване и неприятна миризма

Отбрана е проба за анализ на езерните води. Не е констатирана неприятна миризма. Видимо водите на езерото не са замърсени.

В рамките на проверката е установено, че с цел поддържане нивото на езерото, се извършва нерегламентирано водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение.

В тази връзка, БДЧР ще предприеме съответните административно наказателни действия.