Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

БДЧР и РИОСВ-Варна извършиха проверка по сигнал за замърсяване на Южен плаж- гр. Варна

При огледа е установено наличие на мокри кърпички, пластмасови отпадъци, клони, листа и др. в морската вода и на плажната ивица. Концентрацията на замърсването намалява от юг на север.

На 17 септември след обяд и през нощта над град Варна преваляха обилни валежи. Замърсяването на плажната ивица е в резултат на обилните валежи  и запушването на решетка към преливника на смесен битов колектор към дъждовен колектор, заустен в Черно море. Констатирани са и следи от високи води, в резултат на което е допуснато преливане на смесени води над решетката към дъждовния колектор. В момента на проверката няма преливане на отпадъчни води от битовия колектор в дъждовния колектор и съответно в Черно море.

Колекторът се стопанисва от „ВиК- Варна” ООД . На дружеството са дадени предписания от РИОСВ – Варна,  – да се почисти допуснатото замърсяване с отпадъци по плажната ивица, както и да се почисти решетката на преливника от натрупаните отпадъци. Екоинспекцията ще проследи изпълнението на предписанията. По заявка на Басейнова дирекция, от Регионална лаборатория-Варна са взети водни проби от морските води.