Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров се включи в кампанията “Да изчистим България заедно”