Басейнова дирекция Черноморски район

09.09.2020 г. Обява - Гл. експерт ПУ

  • 09.09.2020 г. Обява - Главен експерт в дирекция ПиР , отдел "Планове за управление"  - Тук
  • 28.09.2020 г. Списък на допуснатите  кандидати - Главен експерт в дирекция ПиР , отдел "Планове за управление" - Тук
  • 09.10.2020 г. Система за оценяване - Главен експерт в дирекция ПиР , отдел "Планове за управление" - Тук
  • 21.10.2020 г.  Класиране -  Главен експерт в дирекция ПиР , отдел "Планове за управление" - Тук