Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Резултатите от водните проби отчитат задържане на обичайните стойности за крайбрежните води в района на авариралия кораб “Vera Su”