Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Взети са проби от отводнителния канал на Атанасовско езеро и от морски води