Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха сигнал замърсяване на река Провадийска

Експерти от РИОСВ-Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория към ИАОС (РЛ) незабавно провериха сигнал за замърсяване на река Провадийска.

Жители от град Каспичан са сигнализирали за замърсяване на реката с отпадъчни води. При проверката са взети водни проби от точката на заустване от обекта, предполагаем замърсител и две проби от повърхностните води на реката, преди и след точката на заустване, по заявка на БДЧР. При огледа на водите в точката на заустване експертите не са констатирали видимо замърсяване. Резултатите ще бъдат анализирани от РЛ-Шумен и след получаването им своевременно ще бъдат публикувани.

14.02.2020 г.