Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров извърши проверка на р. Камчия