Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

13 ноември 2017 – МВЕЦ „Тича“ и водохващането на р. Голяма Камчия

Извършено е облитане над МВЕЦ „Тича“ и водохващането на р. Голяма Камчия, с титуляр „Трейдиом“ ООД на разрешително № 21140004/31.03.2011 г., във връзка с установяване на незаконно водовземане, незаконно заустване, изземване на наносни отложения и следене на проводимостта на реката.
Облитането е от място в географски координати N 43º08,827 E 26º49,645 над водохващането на р. Голяма Камчия и при височина около 20-30м, с дължина на участъка около 100м. Отклонените водни маси за производство на електроенергия, постъпват в изравнител с работен обем от 15000м3, от където през напорен тръбопровод ᴓ 1500, с дължина 26м се отвеждат в сградата на ВЕЦ-а с 2 турбини. Проводимостта на реката не е нарушена.
Извършено е и облитане от територията на МВЕЦ „Тича“ от място с географски координати    N 43º10,209 E 26º51,768 и при височина 20-30м, с дължина на участъка около 150-200м. Установено е, че проводимостта на реката не е нарушена.