Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Басейнова дирекция и РИОСВ-Бургас проверяват сигнали за замърсяване на плажовете на Созопол

След като РИОСВ уведоми Дирекция „Морска администрация“, от там информираха, че отново става дума за т.нар. катранени топчета. Те  се получават като краен резултат от обветрянето на нефт или нефтопродукти след дълъг престой във водата. Катранените топчета престояват продължително (повече от 6 месеца) на дъното на морето и се изхвърлят на брега след силен вятър и вълнение. „За съжаление обикновено подобни замърсявания се правят  извън  териториално море, където е невъзможно да се проведе разследване. На този етап единственият възможен начин  на почистване е механично събиране от плажа“, гласи становището на Дирекция „Морска администрация“. Сигналите за подобни замърсявания се препращат до Дирекция „Морска администрация“ като компетентен орган по контрола в морските пространства, вътрешните водни пътища и опазване на околната среда в тях. Дирекцията отговаря и за предотвратяване, намаляване и ограничаване на замърсяване от корабоплаването.

https://www.moew.government.bg/bg/riosv-burgas-i-basejnova-direkciya-proveryavat-signali-za-zamursyavane-na-plajovete-na-sozopol/