Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

С П И С Ъ К

 

 

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Началник отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“

в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

Име, презиме, фамилия

  1. Славка Кръстева Георгиева-Манолова

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест и интервю на 05.02.2019 г. /Вторник/ от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: ул. „Александър Дякович" 33

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Жасмина Керанова

 

Дата: 28.01.2019 г.