Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Провеждане на заседание на Басейнов съвет в Деня на Черно море

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, подпомагаща дейността на БДЧР в процеса на управление на водите. В състава на съвета са включени представители на областни и общински администрации, регионални структури на Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването, ВиК дружества, Българска академия на науките и висши учебни заведения, фирми водоползватели и неправителствени организации.