Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

DRON 01.06.2018 г. - р. Хаджийска

Извършено е облитане за установяване на изпълнение на предписание за осигуряване на нормалната проводимост на р. Хаджийска в границите на урбанизирана територия к.к. Слънчев бряг с дължина 2000м. от устие до мост при републикански път Е87.
При обхода се установи, че Община Несебър е започнала почистване на р. Хаджийска, като от устие до 240 м., след втори мост с географски координати N 42° 40 38,1" ; E 027° 42  22,3" срещу течението и, участъкът е почистен двустранно от левия и десния бряг, а след това място на разстояние около 160 м. срещу течението, коритото на реката е почистено единствено от страна на левия бряг. Общата дължина на реката, по която са предприети действия за почистване на речното легло, е около 860 м. от устие срещу течението, като в последните 160 м., реката е почистена само едностранно.