Конкурс за държавен служител

 

 

С П И С Ъ К

 

 

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен

в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

Име, презиме, фамилия

  1. Десислава Димитрова Иванова
  2. Сибел Баки Али
  3. Павлина Стилиянова Маринова
 
 

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест и интервю на 28.08.2018 г. /Вторник/ от 11.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Иринка Димитрова

 

Дата: 16.08.2018 г.