Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Констатирано е замърсяване с нефтопродукти на плажната ивица на к.к. „Албена"