Констатирано е замърсяване с нефтопродукти на плажната ивица на к.к. „Албена"