Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Четири пъти над нормата е превишаването по показателя азот амониев във водата край Камен бряг