Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР провери сигнал за източване на язовир „Ръжица 1“ и наличие на мъртва риба