Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Започва понижение на речните нива

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/.