Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха сигнал за оцветяване на река Поройна

Сигнал, получен от 112 за оцветяване на водите на река Поройна в участъка на моста при бензиностанция ОМВ и хипермаркет Била, провериха експерти от РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория към ИАОС, незабавно след подаването му вечерта на 30 април. При съвместната проверка от огледа беше установено оцветяване на водите в светлокафяв цвят.
Взети са две еднократни проби от повърхностните води на реката на моста при ОМВ и на моста при Оборище след закрит участък. Те са по заявка на БДЧР. Взета е и една еднократна проба от отпадъчни води от колектор за дъждовни води, зауствани към водния обект по заявка на РИОСВ.
Установеното моментно състояние на активна реакция от взетите водни проби по заявка на БДЧР от моста при ОМВ  е над нормите за активна реакция на повърхностни води - реки и дерета. Експертите са констатирали специфична миризма на отпадъчни води.
След получаване на резултатите ще бъде извършен анализ на възможен източник на замърсяването, който към момента не е установен.
Припомняме, че в началото на февруари експертите извършиха съвместна проверка по сигнал за същия водния обект, при която беше установено биогенно замърсяване, без установен източник.
01.05.2020 г.