Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Басейнова дирекция “Черноморски район” проверява плажа Аркутино по сигнал за „мазутни топчета“