Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Очакват се значителни повишения на речните нива след валежите