Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Младши експерт в дирекция „Контрол“ офис Бургас

в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

Име, презиме, фамилия

  1. Станимира Стоянова Георгиева
  2. Йовелина Минкова Димитрова
  3. Ренета Стоянова Петрова
  4. Виолета Вълчева Божилова
  5. Кирил Томов Койчев
  6. Андреана Георгиева Стоянова
  7. Фатме Насъф Али
  8. Иван Кънчев Иванов
 
 
 
 
 
 
 

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест и интервю на 12.11.2018 г. /Понеделник/ от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33.

 

Председател на конкурсната комисия:

Иринка Димитрова

 

Дата: 31.10.2018 г.