Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Проект CeNoBS продължава активно своите дейности и през 2020 г.