Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

 

 

С П И С Ъ К

 

 

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Началник отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

 

Име, презиме, фамилия

  1. Николай Стефанов Великов

 

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест и интервю на 05.10.2018 г. /Петък/ от 11.00 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: ул. „Александър Дякович" 33.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

 

Жасмина Керанова

 

Дата: 27.09.2018 г.