Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Басейнова дирекция Варна направи проверка на плаж в Поморие – Изток

След проверка по сигнал за изградени диги на плаж Поморие – Изток в Поморие експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) констатираха, че към датата на проверката няма хора и техника, извършваща дейности по изграждане на дигите. Няма следи от изземване и изнасяне на пясък от морето, не е установено нарушение на естественото състояние на морския бряг и извършване на дейности във водния обект.

Концесионерът на плажа през март тази година е уведомил Министерство на туризма, Община Поморие и БДЧР за необходимостта от извършване на основно почистване на морския плаж Поморие – Изток с цел подготовка за летния сезон. От страна на БДЧР са дадени указания за спазване на забрани и ограничения при осъществяване на дейността по подготовка за предстоящия летен сезон за опазване на Черно море.

22.04.2020 г.