Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Съвместна проверка с катер се извърши след замърсяване на плажната ивица на к.к. „Албена“ с нефтопродукти