Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Взети са проби от водата в канал на язовир „Мандра“