Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Басейнова дирекция и РИОСВ – Шумен обявяват конкурс за Световния ден на водата

От 15 февруари до 15 март ученици от 1 до 4 клас могат да участват с изработени от тях макети, както индивидуално, така и в групи до 5 деца.  Макетите трябва да са изработени от естествени, рециклируеми  или отпадъчни материали. Няма ограничение за инструментите и техниката за изработване на творбите. Критерии за оценяването им ще са естетическото и художествено оформяне, и оригиналността на предметите.
В конкурса с индивидуално изработени електронни картички могат да участват ученици от 5-9 клас. Критериите за оценка на творбите ще са изразената позиция, оригиналност и творчески подход към темата, текстово послание и практическа приложимост. Авторите на проектите са свободни в избора на техника.
Оценяването на проектите в двете категории ще се извърши от комисия на РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР). Всяка конкурсна работа трябва да има следната информация – име на автора, възраст, учебно заведение, адрес за контакти, телефон и име на класния ръководител.
Всички конкурсни творби трябва да бъдат изпратени до 15 март 2019 г.:
*електронни картички -  на ел. поща на РИОСВ-Шумен riosvshn_pr@abv.bg или БДЧР bdvarna@bsbd.org.
* макети - на адреси за РИОСВ-Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет. 3) или за БДЧР (гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ №33).
 Класирането ще бъде оповестено на 20 март 2019 г. на страниците на РИОСВ-Шумен и БДЧР. Всички участници в конкурса ще получат грамоти, а първите трима специални предметни награди. Наградите и грамотите ще бъдат изпратени по пощата на посочените от участниците адреси. Представените в ученическия конкурс творби не се връщат на участниците и ще бъдат  използвани при подготовката на информационно-образователни материали на РИОСВ и БДЧР.
Допълнителна информация за конкурса може да намерите на адрес http://www.worldwaterday.org.