Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Резултатите от пробите, взети край Камен бряг, отчитат достигане на обичайните стойности за крайбрежните води в района