Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


    Басейнова дирекция за Черноморски район отбелязва с множество инициативи Деня на Земята – 22 април.
Програмата за кампанията включва събития от 18 до 29 април. Във варненските училища ОУ”Стоян Михайловски”, СОУ”Патриарх Евтимий” и ОУ „Димчо Дебелянов” са организирани почиствания, тематични изложби, състезания и екоакции.
На 21 април от 14.30 ч., в Басейнова Дирекция ще се проведе  междуучилищна среща  на ученици от V-VІІ класове  при ОУ”Стоян Михайловски” и при ОУ „Димчо Дебелянов” с презентиране на ученическо творчество.Предвидена е беседа/ викторина с експерт по биоразнообразие от РИОСВ-Варна. Изявилите се деца ще бъдат наградени.

    Инициативите са част от националната програма посветена на 41–та годишнина от началото на отбелязването на Деня на Земята.

   Този ден има реалната възможност да постигне напредък в политиките, свързани с изменението на климата, производство на енергия от възобновяеми източници и създаването на „зелени” работни места. Денят на Земята ангажира все повече хора да предприемат лични действия в посока към устойчиво развитие. Отправените провокации към естественото човешко чувство за загриженост спрямо околната среда ще бъдат признати от бъдещите поколения.

    Програмата за кампанията можете да видите тук .

    ПРЕСЦЕНТЪР на Басейнова дирекция