Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Направени са анализи по биологични елементи за качество на водите в района на авариралия кораб