Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Басейнова Дирекция „Черноморски район” и РИОСВ – Шумен обявяват традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“

Ще се оценяват и класират единствено екипни проекти. Срокът за изпращане на презентации или снимки с описания е до 25 юни. Могат да участват ученици от Варна, Шумен, Добрич и Търговище.

Конкурсните материали трябва да съдържат информация за участниците, възраст, местоживеене и учебно заведение, като и телефонен номер за обратна връзка.  Те могат да се изпращат в срок не по-късно от 25 юни 2022 г. на един от следните адреси:
РИОСВ – Шумен: гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 71, ет. 3
БДЧР:  гр. Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
За Конкурса
или на електронните пощи на РИОСВ – Шумен: pr@riosv-shumen.eu. и на БДЧР: pr@bsbd.org.
    Експертно жури ще определи победителят в конкурса, а класирането ще бъде обявено на 5 юли. Предметни награди и грамоти за първо, второ и трето място очакват най-атрактивните проекти.