Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Възможни са незначителни повишения на речните нива в Черноморски район