Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Няма констатирано замърсяване на водата в канала под Аспарухов мост във Варна