Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Крайният срок за подаване на декларации по чл.194б от Закона за водите изтича на 31 януари