Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР публикува резултатите от водните проби, взети при проверка на водите на Варненското езеро в района на местността „Орехчето“