Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

13 ноември 2017 – ВЕЦ „Моста“ и яз. „Тича“

13 ноември 2017 – ВЕЦ „Моста“ и яз. „Тича“ Облетян е район над ВЕЦ „Моста“ и яз. „Тича“, с титуляр на разрешително с № 01440013/23.04.2010 г. „Касиопея – 7“ ЕООД, във връзка с установяване на незаконно водовземане, незаконно заустване, изземване на наносни отложения и следене на проводимостта на реката.
Извършено е облитане от територията на ВЕЦ „Моста“ от място с географски координати N 43º05,534 E 26º47,741 при височина 30-40м и с дължина на участъка около 300м, като се достигна язовирната стена на яз. „Тича“ и преливника на язовира. Мястото на водовземане е водовземната кула. ВЕЦ-ът разполага с две турбини. Проводимостта на реката не е нарушена