Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

РИОСВ-Варна и БДЧР извършиха проверка по сигнал за изтичане на отпадъчни води в Шокъров канал