Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Водите в дерето на Западна промишлена зона на Варна са със завишено азотно съдържание

РИОСВ и Община Варна са уведомени за анализа на получените резултати.

Пробонабирането беше извършено при съвместна проверка по сигнал за замърсяване на дере, преминаващо през Западна промишлена зона в град Варна, с оцветена в ярко червен цвят вода.  По заявка на РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ бяха взети три водни проби: от отпадъчните води,  от дерето - на приблизително 300 м. след  цеха за печат и преди вливане във Варненско езеро. Пробите бяха обработени в Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда.