Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

В Световния ден на околната среда ще се проведе среща, информираща за последствията от морските отпадъци

Кампаниията цели да повиши осведомеността на бизнес сектора в лицето на търговци, плажни концесионери, потребители на плажни услуги, рибари, както  и обществеността - туристи, студенти, деца и др., по отношение на последствията върху морската околна среда и човешкото здраве, причинени от морските отпадъци, както и необходимостта от тяхното рециклиране.