Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

 

ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ДОМАКИН, ВОДАЧ НА МПС

по заместване

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: средно, техническа квалификация

Професионален опит – 2 (две) години

Специални умения/компетенции– добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office, електронна поща, интернет; шофьорска книжка – активен шофьор

 

2. Месторабота – БДЧР гр. Варна

 

3. Кратко описание на длъжността:

- стопанисва собствеността на дирекцията;

- организира материално-техническото снабдяване;

- отговаря за организацията и осъществяването на транспортното обслужване;

- следи за правилното стопанисване и експлоатация на служебните МПС-та;

- извършва превоз на служители.

 

Размер на основната заплата за длъжността – 629 лв.

 

4. Кандидатите представят следните документи:

Заявление, Автобиография

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка), копие на шофьорска книжка, други документи – свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си на адрес гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33, „Едно гише“. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник.

 

Справки и допълнителна информация на телефон: 052 687 431, 052 631 447