Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Сигнал за високо ниво на река Камчия провери Басейнова дирекция „Черноморски район“