Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР и РИОСВ – Варна и отбелязаха Световния ден на влажните зони